Pozitif Örgütsel Davranış nedir?


Luthans (2002), pozitif örgütsel davranışı “iş hayatında, insan kaynağının ölçülebilen, geliştirilebilen ve yönetilebilen güçlü yönlerinin ve psikolojik kapasitelerinin performansın geliştirilmesi için incelenmesi ve uygulanması” olarak tanımlar. Diğer bir deyişle, performansı ve aynı zamanda bireysel ve psikolojik iyilik halini arttırmak adına kurumsal ve bireysel seviyede pozitif nitelikleri, tutumları ve davranışları inceleyen bilimsel çalışmalardır. Güvenilir ve geçerli yöntemlerle yapılan bu çalışmalar, çalışanların kendilerini daha iyi tanımalarını sağlarken; kurumları, pozitif niteliklere sahip çalışanları işe alma ve mevcut çalışanları geliştirme hedeflerinde destekler.

parallax background

Neler yapıyoruz?


POBLab'de, pozitif örgütsel davranış literatürünü akademik olarak geliştirmek için araştırmalar yürütürken aynı zamanda elde ettiğimiz bilgi birikimi iş hayatına aktarabilmek için kurumlara özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

parallax background

Araştırmalar


POBLab'da güncel olarak devam eden araştırmalarımız:


Örgütlerde mizah

İş zanaatkârlığı

Anlamlı iş / İşin anlamı

Pozitif liderlik

Kişisel ve psikolojik iyilik hali (Hedonia /Eudaimonia)

Hata yönetimi

İş hayatı ve Z kuşağı

Pozitif ilişkiler

Örgütlerde eğlence

Danışmanlık


Kurumlara, çalışanlarını daha iyi anlama, pozitif tutum ve davranışları dolayısıyla da performansı destekleyen bir kültür yaratma çabalarında bilimsel yöntemleri kullanarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.


Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre karma yöntemli, terzi işi projeler geliştiriyoruz.


Anket çalışmaları

Bireysel görüşmeler

Odak grup çalışmaları

Vaka çalışmaları

Kişisel günlükler

İş örneklemeleri

Saha çalışmaları

parallax background


Ekibi

Neslihan Turnalar Çetinkaya


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2004 yılında mezun olmuş, hemen ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi pozisyonlarda çalışmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Çalışma alanları pozitif örgütsel davranış, kurumsal girişimcilik, organizasyonel gelişim ve çalışan operasyonları uygulamalarıdır. Farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta ve Şubat 2019 itibariyle MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Araştırma Asistanları